Hack for Societyn tiimit esittelyssä – Mukana ansioituneita tekijöitä

Vuoden 2017 Hack for Societyssa on mukana on ilahduttavan monipuolinen joukko poliitikkoja, tutkijoita ja opiskelijoita yli puolue-, tiedekunta ja sukupolvirajojen. Tässä postauksessa esittelemme Hack for Societyn kahdeksan monipuolista tiimiä, jotka aloittivat työskentelyn intensiivisissä starttityöpajoissa 9.–10.9.2017.
Tekijät:
Hack for Society 2017 tiimi
12.9.2017
12.9.2017

Hack for Societyn tiimit esittelyssä – Mukana ansioituneita tekijöitä

Vuoden 2017 Hack for Societyssa on mukana on ilahduttavan monipuolinen joukko poliitikkoja, tutkijoita ja opiskelijoita yli puolue-, tiedekunta ja sukupolvirajojen. Tässä postauksessa esittelemme Hack for Societyn kahdeksan monipuolista tiimiä, jotka aloittivat työskentelyn intensiivisissä starttityöpajoissa 9.–10.9.2017.
Tekijät:
Hack for Society 2017 tiimi

Kansainvälistä politiikkaa

Valokuva tiimistä

Kansainvälinen politiikka vaikuttaa aiempaa voimakkaammin kuntatasolla. Kuntapäättäjien tulee jatkossa huomioida globaalit trendit, jotta uusiin haasteisiin, kuten hybridiuhkiin ja muihin ulkopuolelta tuleviin vaikutusyrityksiin, voidaan vastata. Tiimi etsii ratkaisuja Helsinkiä koskeviin riskeihin ja uhkiin varautumiseen.

Tiimissä ovat mukana tutkija Hanna Smith, kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne, sosiologian opiskelija Jekaterina Pääkkönen ja käytännöllisen filosofian opiskelija Eetu Muilu.

“Tietoisuuden lisääntyminen paikallistasolle kohdistuvista vaikuttamisyrityksistä on tärkeää. Haluamme tuottaa konkreettisen avauksen uudenlaisten uhkien tiedostamisesta ja esiintuomisesta”, tiimi kertoo.

Ymmärrystä imitaatiopelillä

Valokuva tiimistä

Imitaatiopeli auttaa eritaustaisia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä ymmärtämään toisiaan sekä oppimaan omasta ja toisen asemasta. Pelin avulla voidaan valmistella päätöksentekoa ja parantaa tiedonkulkua. Tiimi pohtii keinoja kehittää kuntaorganisaation toimintaa imitaatiopelin avulla.

Tiimissä ovat mukana tutkijat Tiina Airaksinen ja Otto Segersven, kaupunginvaltuutettu Eva Biaudet, Oxfordin yliopiston talous- ja kauppatieteen opiskelija Leevi Mehtäjärvi sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelija Emma Inkinen.

“Imitaatiopelillä on paljon potentiaalia. Se on purkautumaton tulivuori, jolla voidaan tuottaa uutta kokemusta ja uusia tietoja. Siinä on hyvän vaikutuksen siemen.”

Oppimisvaikeuksien tunnistaminen

Valokuva tiimistä

Nuorten syrjäytyminen on kasvava haaste. Koulutuksellista syrjäytymistä selittävät osaltaan heikot matemaattiset taidot ja erityisesti niihin liittyvät oppimisvaikeudet. Tiimi haluaa auttaa kouluja löytämään parhaat arviointi- ja interventiovälineet oppimisvaikeuksien tehokkaampaan tunnistamiseen.

Tiimiin kuuluvat tutkija Pirjo Aunio, kaupunginvaltuutettu Abdirahim Hussein, psykologian opiskelija Teresa Isoaho ja yleisen kirjallisuustieteen opiskelija Heidi Peuraniemi.

“Oppimisvaikeudet ovat keskeinen epätasa-arvon mekanismi, johon täytyy puuttua. Aiomme antaa haasteelle kaikkemme ja keksiä jotain niin uutta, ettemme vielä edes tiedä, mitä se voisi olla.”

Saavutettava viestintä

Valokuva tiimistä

Vieraskielisten helsinkiläisten osuus kasvaa. Lisäksi kaikki helsinkiläiset eivät sairauden tai vamman vuoksi pysty osallistumaan täysivaltaisesti kaupungin toimintaan. Saavutettava viestintä on keskeistä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämisessä. Tiimi pohtii, millaisiin viestinnän tapoihin kaupungin tulisi tarttua parantaakseen vuorovaikutusta.

Tiimissä ovat mukana tutkijat Maija Hirvonen ja Tuija Kinnunen, kaupunginvaltuutettu Risto Rautava, valtio-opin opiskelija Saimi Vesalainen ja sosiaalityötä opiskeleva Noora Kivioja.

“Viestinnän saavutettavuuten liittyy monia ongelmia, joita kaupunki ei ehkä ole vielä ottanut riittävän vakavasti. Kyse on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisuudesta osallistua.”

Tasa-arvoiset kaupunkitilat

Valokuva tiimistä

Kaupunkitilat voivat tuottaa tasa-arvoa ja purkaa ennakkoluuloja. Tiimi haluaa kehittää tilallisia ratkaisuja ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat ihmisiä suhtautumaan toisiinsa myönteisesti.

Tiimin muodostavat tutkija Pia Olsson, kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoma, politiikan tutkimuksen opiskelija Nitin Sood sekä ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden opiskelija Liisa Kolehmainen.

“Kaupunkitilat vaikuttavat laajasti kaikkiin kaupunkilaisiin, mutta olemme ainakin aluksi keskittyneet pohtimaan aihetta maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten näkökulmasta. Tavoitteenamme on löytää ratkaisu siihen, miten kaupunkitilaa fyysisenä ja sosiaalisena ympäristönä voidaan kehittää niin, että tuetaan positiivisia kohtaamisia.”

Tehokkaat terveyspalvelut

Valokuva tiimistä

Oikea-aikaisen, hyvän ja inhimillisen hoidon yhdistäminen kustannusten säästämiseen vaikuttaa mahdottomalta tehtävältä. Hoidontarpeen onnistuneen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen hoidon toteuttaminen on haastavaa. Tiimi etsii uusia keinoja ja toimintamalleja kustannusten alentamiseen sekä laadukkaan hoidon turvaamiseen.

Tiimissä ovat mukana tutkija Anne Tiihonen, kaupunginvaltuutettu Dan Koivulaakso, Lundin yliopiston medical science -ohjelman opiskelija Niina-Maria Nissinen sekä oikeustieteen opiskelija Sini Tervo.

“On kiehtovaa viedä teoreettista ajattelua käytäntöön”, tiimi toteaa ja kertoo, että haasteen validointivaiheessa he toteuttivat katugallupin.

”Haluamme löytää ratkaisuja, joiden keskiössä on ihminen ja jotka palvelevat sekä yksilöä että yhteiskuntaa.

Muistisairaiden kuntoutus

Valokuva tiimistä

Muistisairaiden lisääntyvä määrä lisää paitsi hoitohenkilökunnan tarvetta, myös jokapäiväisiä arjen kohtaamisia muistisairaan kanssa. Tästä huolimatta teema näkyy yhteiskunnassa heikosti. Tiimi ratkoo, millaisin keinoin voidaan tarjota työkaluja kohtaamisiin, joissa säilyvät ymmärrys, arvokkuus ja herkkyys muistisairaiden vuorovaikutusaloitteille.

Tiimissä ovat mukana tutkija Camilla Lindholm, kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo, tietojohtamista Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskeleva Riina Kosonen sekä kasvatustieteen opiskelija Donna Palojärvi.

“Muistisairaudet ovat jo kansantauti, ja väestörakenteen muuttuessa ne lisääntyvät entisestään. Kyse on ihmisarvosta: kaikilla on oikeus hyvään elämään sairaudesta huolimatta”, ennakkoluulottomia ratkaisuja peräänkuuluttava tiimi kiteyttää.

Osallistava lähidemokratia

Valokuva tiimistä

Demokratian muotoja ovat osallisuus ja uudenlainen yhteishallinto. Näissä korostuvat tasavertaisuus sekä käyttäjien ja tuottajien aito mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristönsä asioihin. Tiimi ratkoo, voisiko tehtyjen kokeilujen pohjalta kehittää uusia osallistumisen malleja ja visioita tulevaisuuden Helsinkiin.

Tiimissä ovat mukana tutkijat Emilia Palonen, Isak Vento ja Kirsi Pulkkinen, kaupunginvaltuutettu (vara) Kaarin Taipale, Helsingin yliopiston global political economy -ohjelman opiskelija Henrik Suoheimo sekä teatteritieteen ja taiteiden tutkimuksen opiskelija Maria Hukkamäki.

“Tämän hetken poliittisen osallistumisen kannalta on relevantti kysymys, miten luodaan osallisuutta niin, ettei äänestäminen ole ainoa keino vaikuttaa. Tavoitteenamme on luoda osallistumisen mekanismi, jolla kukin voi vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä.”

___

Hack for society on pilottihanke ja kuukauden mittainen työpajasarja, jossa monitieteiset tiimit luovat yhteiskehittämisen keinoin tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ratkaisuja kuntatasolle. Tavoitteena ovat uudenlaisen yhteiskunnallisen kokeilumallin testaus, konkreettisten ratkaisujen kehittäminen kaupungin haasteisiin sekä päätöksentekijöiden ja tieteentekijöiden välisen dialogin parantaminen. Hanke huipentuu 30.9. finaaliin, jossa tiimit pitchaavat ratkaisunsa yleisölle.

Tekijät

Hack for Society 2017 tiimi

JAA SOMESSA

Close Cookie Preference Manager
Evästeasetukset
Valitsemalla "Hyväksy kaikki evästeet" hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi parantaaksesi sivustolla liikkumista, analysoidaksemme sivuston käyttöä ja avustaaksemme markkinointitoimiamme.
Lisätietoa
Välttämättömät (Aina käytössä)
Evästeet, joita tarvitaan verkkosivuston perustoimintojen mahdollistamiseen.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.